لیست ارور ها, ماشین لباسشویی

لیست ارور لباسشویی بوش

لیست ارور لباسشویی بوش
لیست ارور لباسشویی بوش
علت ارور کد ارور برند دستگاه
باز کردن برد جهت تعمیر وارسال E02 بوش
کابل/برد اصلی NTCخرابی سنسور E4 بوش
درب دستگاه باز است E16 بوش
زمان آبگیری بیش از حد معمول E17 بوش
پمپ تخلیه مسدود است E18 بوش
زمان گرم کردن آب زیاد است E19 بوش
المنت/ سنسور NTC E20 بوش
سنسور کف دیگ E25 بوش
خرابی آکوا استاپ E23 بوش
هیدروستات چک شود E26 بوش
هیدروستات چک شود E27 بوش
خرابی سنسور کف E28 بوش
سته بودن آب/ سنسور کف E29 بوش
پمپ تخلیه/ شلنگ تخلیه E31 بوش
ایراد اضافه یا کم بودن البسه E32 بوش
میکروسوییچ درب E34 بوش
میکروسوییچ درب E35 بوش
میکروسوییچ درب E36 بوش
شکستگی سنسور NTC/ خرابی سنسور E37 بوش
شکستگی سنسور NTC/ خرابی سنسور E38 بوش
خرابی سنسور دما E47 بوش
کم بودن ولتاژ/ چک کردن موتور E48 بوش
زیاد بودن ولتاژ E49 بوش
موتور چک شود E50 بوش
سوییچ های قدرت E51 بوش
اگر ولتاژ برق کمتر از 175 باشد E57 بوش
سرعت چرخاندن پایین E58 بوش
بررسی سیم کشی E59 بوش
سنسور کف/ سنسور جریان E60 بوش
بررسی مدار سیم کشی E61 بوش
ادامه مطلب
لیست ارور ها, ماشین لباسشویی

لیست ارور لباسشویی بکو

لیست ارور لباسشویی بکو
لیست ارور لباسشویی بکو
علت ارور کد ارور برند دستگاه
خطای سنسور NTC ترمیستور H1 بکو
بخاری شناسایی مدار باز H2 بکو
سنسور رله بخاری در PCB کنترل اصلی H3 بکو
ورودی آب ترایاک شیر اتصال کوتاه H4 بکو
پمپ تخلیه H5 بکو
موتور ترایاک کوتاه H6 بکو
شکست سنسور فشار H7 بکو
مدار موتور/تاخوی موتور/سیم کشی موتور H11 بکو
ادامه مطلب
لیست ارور ها, ماشین لباسشویی

لیست ارور لباسشویی آزمایش

لیست ارور لباسشویی آزمایش
لیست ارور لباسشویی آزمایش
علت ارور کد ارور برند دستگاه
لباس لضافی بر ظرفیت E12 آزمایش
عدم تخلیه پمپ E14 آزمایش
ایراد آبگیری E16 آزمایش
آبگیری بیش از حد E18 آزمایش
 مشکل درب DE آزمایش
جریان ورودی آب IE آزمایش
جریان خروجی آب OE آزمایش
سرریز شدن FE آزمایش
سطح آب PE آزمایش
دما TE آزمایش
تعادل پویا UE آزمایش
محدودیت های موتور LE آزمایش
یاد آوری کننده EE آزمایش
قطعی برق PF آزمایش
آفلاین CE آزمایش
سنسور موتور HE آزمایش
ادامه مطلب