کولر گازی, لیست ارور ها

لیست ارور کولر گازی اینورتر ال جی

لیست ارور کولر گازی ال جی
لیست ارور کولر گازی ال جی
لیست ارور کولر گازی  LG  INVERTER کد خطا/ ارور برند محصول
قطع یا مختل شدن ارتباط بین واحد داخلی و بیرونی بیش از3دقیقه CH05 LGمدل INVERTER
سیگنال برگشت فن BLDC CH67 LGمدل INVERTER
ارتباط واحد داخلی بیرونی CH53 LGمدل INVERTER
جریان فازی CH26 LGمدل INVERTER
ارور جریان بالای خطای PSC CH27 LGمدل INVERTER
سنسور لوله ورودی CH02 LGمدل INVERTER
 یونیت داخلی CH12 LGمدل INVERTER
سنسور دمای  هوا CH44 LGمدل INVERTER
خرابی سنسور CT CH40 LGمدل INVERTER
ایراد برد آپشن میباشد CH09 LGمدل INVERTER
بررسی EEPROM CH60 LGمدل INVERTER
دمای بالای سنسور لوله کندانسور CH61 LGمدل INVERTER
دمای بالای برد هیت سینگ بیرونی CH62 LGمدل INVERTER
سنسور هیت سینگ CH65 LGمدل INVERTER
سنسور لوله کندانسور CH45 LGمدل INVERTER
ایراد موتور فن داخلی CH10 LGمدل INVERTER
کمتر از VMRSولتاژپایین خطDC CH23 LGمدل INVERTER
دمای بالای دهش کمپرسور CH32 LGمدل INVERTER
جریان بالای فاز کمپرسور CH29 LGمدل INVERTER
سنسور هوای داخلی CH01 LGمدل INVERTER
سنسور لوله خروجی یونیت داخلی CH06 LGمدل INVERTER
سنسور لوله دهش CH41 LGمدل INVERTER
سنسور لوله مکش CH46 LGمدل INVERTER
ولتاژ بالاDC CH21 LGمدل INVERTER
جریان ورودی بیش از مقدار تعیین شده است CH22 LGمدل INVERTER
ادامه مطلب
کولر گازی, لیست ارور ها

لیست ارور کولر گازی گری

لیست ارور کولر گازی گری
لیست ارور کولر گازی گری
لیست ارور کولر گازی/ اسپیلت GREE کد خطا/ارور  برند  محصول گری
سنسور دما خاموش شده است E03 GREE
دستگاه را خاموش کنید  مدتی صبر کنید .دوباره روشن کنید E04 GREE
کمپرسور بار اضافی دارد P02 GREE
دمای اواپراتور داخلی پایین است P03 GREE
سنسور دما خاموش است E01 GREE
دمای اواپراتور داخل خیلی پایین است P04 GREE
دستگاه رو خاموش کنید پس از ساعاتی مجدد روشن کنید E02 GREE
دمای اواپراتور داخلی خیلی پایین است P05 GREE
محافظ فشار زیاد سیستم E1 GREE/INVERTER
خطای تشخیص تکمیل U5 GREE/INVERTER
اورلود محافظ کمپرسور H3 GREE/INVERTER
محافظ دمای زیادمقاومت E8 GREE/INVERTER
خطای اورلودو کاهش فرکانس F6 GREE/INVERTER
خطای سنسور محیطی یونیت داخلی F1 GREE/INVERTER
خطای سنسور کندانسور F4 GREE/INVERTER
خطای کابل ارتباطی E6 GREE/INVERTER
دمای زیاد لوله رفت کمپرسور E4 GREE/INVERTER
خطای سنسور محیطییونیت خارجی F3 GREE/INVERTER
خطای سنسور اواپراتور F2 GREE/INVERTER
یخ زدایی HI GREE/INVERTER
محافظ جریان زیاد E5 GREE/INVERTER
محافظPFC HC GREE/INVERTER
عدم ارسال فید بک از سوی فن H6 GREE/INVERTER
محافظIPM H5 GREE/INVERTER
خطای سنسور لوله رفت کمپرسور F5 GREE/INVERTER
خطای جریان فاز برای کمپرسور U1 GREE/INVERTER
نرمال نبودن سیستم H4 GREE/INVERTER
محافظ ضد یخ زدگی E2 GREE/INVERTER
ادامه مطلب
کولر گازی, لیست ارور ها

لیست ارور کولر گازی هایسنس

لیست ارور کولر گازی هایسنس
لیست ارور کولر گازی هایسنس
لیست ارور کولر گازی/ اسپیلت هایسنس کد خطا/ارور برند محصول
ارتباط بین برد اصلی و دیسپلی داخلی EA Hisense
موتور فن داخلی E4 Hisense
ارتباط بین برد اصلی و دیسپلی داخلی ER Hisense
کثیفی کولر/ فیلتر پنل یا اواپراتور های داخل یا کندانسور FC Hisense
خطای برد/پاک شدن اطلاعات برد 11 Hisense
مشکل خطا از دمای بالا محفظه کمپرسور 15 Hisense
مشکل خطا از سنسور کویل واحد خارجی 1 Hisense
مشکل خطا کنترل اضافه جریان 8 Hisense
پیغام خطا IPM 5 Hisense
خرابی کابل ارتباطی 7 Hisense
ضد انجماد / اضافه بار 16 Hisense
کاهش یا افزایش ولتاژ 6 Hisense
سیم کشی/ارتباط بین پنل و کمپرسور 10 Hisense
سنسور حسگر دما 14 Hisense
عدم راه اندازی کمپرسور 18 Hisense
عدم ارتباط بین پنل و کمپرسور 36 Hisense
کنترل حداکثر جریان کارکرد 9 Hisense
دمای زیاد گاز در تخلیه کمپرسور 13 Hisense
عدم سیگنال مناسب به کمپرسور 19 Hisense
ترانس جریان 4 Hisense
سنسور دما محیطی/سیم های ارتباطی سنسور 33 Hisense
ترانس ولتاژ 3 Hisense
خرابی فن داخلی 39 Hisense
خطا از سنسور کویل داخلی 34 Hisense
سنسور دمای کپمرسور 2 Hisense
ادامه مطلب