لیست ارور ها, لیست ارور یخچال

لیست ارور یخچال دوو

Rate this post

 

لیست ارور یخچال دوو مدل S2+

   کد خطا 
سرمایش ضعیف E07
سنسور فریزر E02
بدون خطا E88
کلید درب یخچال E17
سنسور یخچال E01
هیتر اواپراتور یخچال E09
سنسور اواپراتور فریز E04
فن کندانسور E11
فن فریزر E06
کلید درب فریزر E16
سنسور اواپراتور یخچال E03

 

لیست ارور یخچال دوو مدل S5+FRZ

   کد خطا 
سرمایش ضعیف E07
سنسور فریزر E02
سنسور اواپراتور فریز E04
فن کندانسور E11
فن فریزر E06
کلید درب فریزر E16
هیتر اواپراتور فریزر E09

 

لیست ارور یخچال دوو مدل  S5+REF

   کد خطا 
سرمایش ضعیف E07
فن یخچال E05
سنسور اواپراتور یخچال E04
کلید درب یخچال E17
سنسور یخچال E01
فن کندانسور E11
هیتر اواپراتور یخچال E08

 

لیست ارور یخچال دوو مدل

S5 REF&FRZ

   کد خطا 
فن کندانسور F4
عدم ارتباط نمایشگر با برد فرمان F8
فن یخچال F3
کلید درب یخچال فریزر DR OP
سنسور یخچال فریزر F5
سرمایش ضعیف F1
هیتر اواپراتور یخچال فریزر F2
سنسور اواپراتور یخچال فریزر F6

 

لیست ارور یخچال دوو مدل S10

   کد خطا 
سنسور محیطی E10
فن کندانسور E11
سرمایش ضعیف E07
فن فریزر E06
سنسور یخچال E01
هیتر اواپراتور فریزر E09
سنسور اواپراتور فریزر E04

 

لیست ارور یخچال دوو مدل S10+

   کد خطا 
سنسور محیطی E09
فن کندانسور E10
سرمایش ضعیف E07
سنسور یخچال E01
سنسور اواپراتور فریزر E04

 

لیست ارور یخچال دوو مدل DIGITAL

   کد خطا 
سنسور ارت قطع شده یا اتصال کوتاه دارد RT
کارکرد بی مورد کمپرسور بدون سرمایش C1
سنسور برفک زدایی D1
سیستم دیفراست ایراد دارد F3
سنسور یخچال ایراد دارد R1
سوییچ درب ایراد دارد DOOR

 

 

لیست ارور یخچال دوو مدل S14

   کد خطا 
فن کندانسور E07
سنسور یخچال E02
سنسور فریزر E88
سرمایش ضعیف E17
سنسور محیطی E01
دمپر E09
فن فریزر E04
هیتر اواپراتور فریزر E11
سنسور اواپراتور فریزر E06

 

لیست ارور یخچال دوو مدل S14+

   کد خطا 
سرمایش ضعیف E07
هیتر اواپراتور ضعیف E09
دمپر E12
سنسور یخچال E01
سنسور محیطی E10
فن کندانسور E11
فن فریزر E06
سنسور فریزر E02
سنسور اواپراتور فریزر E04

 

لیست ارور یخچال دوو مدل S15

   کد خطا 
فن کندانسور E11
سنسور محیطی E10
سرمایش ضعیف E07
فن فریزر E07
سنسور یخچال E06
هیتر اواپراتور فریزر E09
دمپر E12
سنسور فریزر E02
سنسور اواپراتور فریزر E04

 

لیست ارور یخچال دوو مدل S20

   کد خطا 
دروان ساعتگرد یخساز E15
فن کندانسور E11
کلید درب فریزر E16
سرمایش ضعیف E07
تخلیه یخساز E14
هیتر اواپراتور فریزر E09
سنسور اواپراتور یخچال E03
کلید درب یخچال E17
سنسور یخساز E13
سنسور یخچال E01
فن فریزر E06
سنسور اواپراتور فریزر E04
سنسور فریزر E02

 

لیست ارور یخچال دوو مدل SR36

   کد خطا 
هیتر اواپراتور فریزر E09
سنسور اواپراتور فریزر E04
بازگشت قالب یخساز E15
تخلیه قالب یخساز E14
سرمایش ضعیف E07
سنسور فریزر E02
فن کندانسون E11
فن فریزر E06
دمپر E12
سنسور محیطی E10
سنسور یخساز E13
کلید هوم بار E18
سنسور یخچال E01
کلید درب فریزر E16
کلید درب یخچال E17

 

لیست ارور یخچال دوو مدل S13

   کد خطا 
سنسور اواپراتور فریزر E04
سنسور یخچال E01
سنسور اواپراتور یخچال E03
سرمایش ضعیف / گاز کم E07
سنسور فریزر E02

 

لیست ارور یخچال دوو مدل S2

   کد خطا 
سنسور یخچال F3
سرمایش ضعیف F1
سنسور محیطی F6
هیتر اواپراتور یخچال FA
سنسور اواپراتور فریزر F4
سنسور اواپراتور یخچال F5
هیتر اواپراتور فریزر F9
ایراد آی سی برد فرمان FB
سنسور فریزر F2

                                 

برای سفارش خدمات یخچال ساید بای ساید وارد لینک های زیر شوید.

نصب یخچال ساید بای ساید

تعمیر یخچال ساید بای ساید

سرویس یخچال ساید بای ساید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *